Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja – Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete u servis – magacin Elmaks d.o.o Niš.

Otkazivanje porudžbine – U slučaju otkaza porudžbine Elmaks snosi troškove transporta. Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Elmaks u potpunosti snosi troškove transporta.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

– reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži

– da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun

– da navedete opis neispravnosti

Nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod. Molimo sve kupce pre slanja uređaja na servis da provere i izvade sve dodatne proizvode iz uređaja.