Eltex Grebenasti prekidač MN 16-66 U merenje faznih i linijskih napona

Eltex Grebenasti prekidač MN 16-66 U merenje faznih i linijskih napona

1.521,00 RSD

Na zalihama

Šifra proizvoda: E02376 Kategorije: , Proizvođač:
  • Opis

Grebenasti prekidač Eltex 16A, za merenje faznih i linijskih napona

 

Grebanaste sklopke tipa MN konstruisane su prema principima i dostignućima na području sklopnih aparata, uz upotrebu najkvalitetnijih izolacionih materijala i delova kontaktnih elemenata.

Osnovni sastavni delovi tipizirani su u serijskoj proizvodnji, tako da se može u kratkom vremenu, uz upotrebu standardnih delova, izraditi sklopka za razne programe spajanja.

Sklopke pružaju različite ugradne mogućnosti, a mogu udovoljiti različitim zahtevima u niskonaponskom delu transformatorskih stanica, razvodnim tablama, ormarima itd.

I pored malih dimenzija, sklopke imaju veliku prekidnu moć, mehaničku i električnu trajnost, izdržljivost na kratkotrajna preopterećenja, a u kombinaciji sa osiguračima i veliku otpornost na dinamičke struje kratkog spoja.

 

Grebenaste sklopke tipa MN imaju višestruku primenu za sklapanje u glavnim i pomoćnim strujnim krugovima:

  • kao motorne sklopke mogu pogonski sigurno uklapati, upravljati i pokretati trofazne i jednofazne motore, a mogu se izvesti i kao: preklpka zvezda-trougao, preklopka za reverziranje, preklopka za motore sa više brzina itd;
  • u pomoćnim strujnim krugovima sastavljaju se prema željenom programu sklapanja kao sklopke za komande, signalizacione i merne krugove;
  • sklopke, preklopke i stepenaste sklopke, npr. za transformatore i aparate za zavarivanje;
  • grupne sklopke za sklapanje grejača itd.
Kategorija Primena
AC-20 Spajanje i rastavljanje neopterećenih kola
AC-21 Uključivanje i prekidanje aktivinih potrošača, uključujući i umerena preopterećenja
AC-22 Uključivanje i prekidanje kombinovanih, aktivnih i induktivnih potrošača, uključujući i umerena preopterećenja
AC-2 Pokretanje klizno kolutnih motora
AC-23 Pokretanje i isključivanje motora ili drugih jako induktivnih potrošača
AC-3 Pokretanje i isključivanje kaveznih motora pri punoj brzini
AC-4 Pokretanje kaveznih motora, intermitiran pogon, reverziranje
AC-11 Upravljanje elktromagnetnih pogona ( sklopnika, ventila i sl.)